Thành lập từ năm 1997

Canadian College

Mục Lục Bài Viết

  • là trường cao đẳng tư thục được thành lập từ năm 1991 tại trung tâm thành phố Vancouver
  • Chương trình đào tạo bậc cao đẳng: Kinh doanh, hỗ trợ kỹ thuật và Mạng máy tính, Khoa học và nghệ thuật tổng hợp. Chương trình đào tạo bậc sau đại học: Quản lý kinh doanh quốc tế, quản lý chuỗi cung ứng, Chứng chỉ quản lý chăm sóc sức khỏe

Mục Lục Bài Viết

Trường nổi bật