Thành lập từ năm 1997

Columbia College

Mục Lục Bài Viết

  • Là trường cao đẳng tư thục được thành lập năm 1936, tọa lạc tại trung tâm thành phố Vancouver
  • Chương trình đào tạo bao gồm: chương trình chuyển tiếp Đại học, Chương trình cử nhân liên kết và chương trình dự bị Đại học

Mục Lục Bài Viết

Trường nổi bật