Giới Thiệu Về AIT

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been
the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of
type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also

Giới Thiệu Về AIT

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also

Cam kết từ
Cô Vũ Như Quỳnh

Cổ đông Sáng lập văn phòng Tư vấn Du học AIT

Thay mặt đội ngũ tư vấn du học và định cư của Văn phòng Tư vấn Du học AIT, với tư cách là Chuyên gia Tư vấn Di trú Canada, thành viên của Hội đồng Luật Di trú Canada ICCRC, với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc với quý vị phụ huynh, các bạn học sinh và các đối tác trường từ tiểu học, trung học đến cao đẳng, đại học trên khắp các tỉnh bang của Canada. Chúng tôi xin được mang hết tâm huyết và sự nhiệt tình để tư vấn lộ trình du học, định cư một cách chuyên nghiệp nhất, phù hợp với năng lực học thuật của học sinh và năng lực tài chính của phụ huynh. Chúng tôi cam kết đồng hành xuyên suốt cùng khách hàng từ du học đến định cư Canada và luôn tuân thủ nguyên tắc làm việc: TƯ VẤN THẬT TÂM- TÀI CHÍNH MINH BẠCH.

Play Video

Lời tư vấn từ
Cô Vũ Như Quỳnh

Cổ đông Sáng lập Văn phòng Tư vấn Du học AIT

Play Video

Thay mặt đội ngũ tư vấn du học và định cư của Văn phòng Tư vấn Du học AIT, với tư cách là Chuyên gia Tư vấn Di trú Canada, thành viên của Hội đồng Luật Di trú Canada ICCRC, với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc với quý vị phụ huynh, các bạn học sinh và các đối tác trường từ tiểu học, trung học đến cao đẳng, đại học trên khắp các tỉnh bang của Canada. Chúng tôi xin được mang hết tâm huyết và sự nhiệt tình để tư vấn lộ trình du học, định cư một cách chuyên nghiệp nhất, phù hợp với năng lực học thuật của học sinh và năng lực tài chính của phụ huynh. Chúng tôi cam kết đồng hành xuyên suốt cùng khách hàng từ du học đến định cư Canada và luôn tuân thủ nguyên tắc làm việc: TƯ VẤN THẬT TÂM- TÀI CHÍNH MINH BẠCH.

Cam kết từ
Cô Vũ Như Quỳnh

Cổ đông Sáng lập văn phòng Tư vấn Du học AIT

Play Video

Thay mặt đội ngũ tư vấn du học và định cư của Văn phòng Tư vấn Du học AIT, với tư cách là Chuyên gia Tư vấn Di trú Canada, thành viên của Hội đồng Luật Di trú Canada ICCRC, với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc với quý vị phụ huynh, các bạn học sinh và các đối tác trường từ tiểu học, trung học đến cao đẳng, đại học trên khắp các tỉnh bang của Canada. Chúng tôi xin được mang hết tâm huyết và sự nhiệt tình để tư vấn lộ trình du học, định cư một cách chuyên nghiệp nhất, phù hợp với năng lực học thuật của học sinh và năng lực tài chính của phụ huynh. Chúng tôi cam kết đồng hành xuyên suốt cùng khách hàng từ du học đến định cư Canada và luôn tuân thủ nguyên tắc làm việc: TƯ VẤN THẬT TÂM- TÀI CHÍNH MINH BẠCH.

Đội ngũ chủ chốt của AIT

Cô Vũ Như Quỳnh

Cổ đông Sáng lập AIT

Chuyên gia Tư vấn Di trú Canada- RCIC Văn phòng Đại diện tại TP Montreal, Canada

Cô Nguyễn Hồ Anh

Giám đốc AIT

Văn phòng Tại Hà Nội

Chị Nguyễn Hòa

Phó Giám đốc AIT
Chuyên gia Cao cấp Tư vấn Du học

Văn phòng Tại Hà Nội

Chị Nguyễn Diệu

Giám đốc Chi nhánh AIT
Chuyên gia Cao cấp Tư vấn Du học

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh

Cô Vũ Như Quỳnh

Cổ đông Sáng lập AIT

Chuyên gia Tư vấn Di trú Canada- RCIC Văn phòng Đại diện tại TP Montreal, Canada

Cô Nguyễn Hồ Anh

Giám đốc AIT

Văn phòng Tại Hà Nội

Chị Nguyễn Hòa

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Văn phòng Tại Hà Nội

Chị Nguyễn Diệu

Giám đốc Chi nhánh AIT
Chuyên gia Cao cấp Tư vấn Du học

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh

Dịch Vụ AIT Cung Cấp

AIT tư vấn cho bạn miễn phí giúp bạn lựa chọn:

AIT cung cấp dịch vụ đăng kí nhập học miễn phí:

Dịch vụ xin Visa & Study permit (Giấy phép du học Canada)

AIT miễn phí hướng dẫn chi tiết trước lên đường và đồng hành cùng du học sinh trong quá trình du học tại Canada:

Dịch vụ tư vấn di trú với Bà Vũ Như Quỳnh - Người sáng lập AIT & Chuyên gia Tư vấn Di trú Canada, thành viên Chính thức của Hội đồng Luật Di trú Canada:

Dịch Vụ AIT Cung Cấp

AIT tư vấn cho bạn miễn phí giúp bạn lựa chọn:

AIT cung cấp dịch vụ đăng kí nhập học miễn phí:

Dịch vụ xin Visa & Study permit (Giấy phép du học Canada)

AIT miễn phí hướng dẫn chi tiết trước lên đường và đồng hành cùng du học sinh trong quá trình du học tại Canada:

Dịch vụ tư vấn di trú với Bà Vũ Như Quỳnh - Người sáng lập AIT & Chuyên gia Tư vấn Di trú Canada, thành viên Chính thức của Hội đồng Luật Di trú Canada:

Liên Hệ

Văn Phòng Tại Hà Nội

Văn Phòng Đại Diện Tại Canada

Văn Phòng Tại TP.Hồ Chí Minh

Liên Hệ

Văn Phòng Hà Nội

Đại Diện Tại Canada

Văn Phòng Tại TP.Hồ Chí Minh

Cảm nhận của khách hàng về AIT

18 - Tháng 7 - 2020

Nguyễn Thu Hà - 22 Tuổi

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 

10 - Tháng 6 - 2021

Marie Jame - 20 Tuổi

I am card slider Item content. Click here to edit this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
2 - Tháng 3 - 2019

Adama Josh - 23 Tuổi

I am card slider Item content. Click here to edit this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
14 - Tháng 12 - 2020

Elizabeth Olsen - 24 Tuổi

I am card slider Item content. Click here to edit this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

22 - Tháng 5 - 2018

Ana De Armas - 27 Tuổi

I am card slider Item content. Click here to edit this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Cảm nhận của khách hàng về AIT

18 - Tháng 7 - 2020

Nguyễn Thu Hà - 22 Tuổi

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 

10 - Tháng 6 - 2021

Marie Jame - 20 Tuổi

I am card slider Item content. Click here to edit this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
2 - Tháng 3 - 2019

Adama Josh - 23 Tuổi

I am card slider Item content. Click here to edit this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
14 - Tháng 12 - 2020

Elizabeth Olsen - 24 Tuổi

I am card slider Item content. Click here to edit this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

22 - Tháng 5 - 2018

Ana De Armas - 27 Tuổi

I am card slider Item content. Click here to edit this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

18 - Tháng 7 - 2020

Nguyễn Thu Hà - 22 Tuổi

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 

10 - Tháng 6 - 2021

Marie Jame - 20 Tuổi

I am card slider Item content. Click here to edit this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
2 - Tháng 3 - 2019

Adama Josh - 23 Tuổi

I am card slider Item content. Click here to edit this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
14 - Tháng 12 - 2020

Elizabeth Olsen - 24 Tuổi

I am card slider Item content. Click here to edit this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

22 - Tháng 5 - 2018

Ana De Armas - 27 Tuổi

I am card slider Item content. Click here to edit this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.