Thành lập từ năm 1997

Langara College

Mục Lục Bài Viết

  • – Vị trí: Trung tâm Vancouver, bang BC
  • – Là trường cao đẳng công lập. Nhiều sinh viên Langara đã chuyển tiếp thành công vào các trường đại học nổi tiếng như đại học BC, Simon Fraser, Queen’s, Toronto.
  • – Chương trình nổi bật:
  • + Chứng chỉ sau đại học ngành kinh doanh, marketing, kế toán, vận tải và chuỗi cung ứng, ứng dụng web và viên thông
  • + Kinh doanh quốc tế, marketing, kế toán, khoa học máy tính, đồ họa 3D, thiết kế, nhiếp ảnh và dinh dưỡng

Mục Lục Bài Viết

Trường nổi bật