Academy

Thành lập Công ty TNHH Vạn Minh, kinh doanh nhiều mặt hàng sản xuất trong nước và nhập khẩu ở nhiều lĩnh vực như thẩm mỹ, viễn thông, giáo dục,..

Đào tạo nghề Làm đẹp

Học viện đào tạo nghề Belter:

Giảng viên uy tín: Học viện Dr.Belter đào tạo spa chuyên nghiệp uy tín. Với các chuyên gia trong lĩnh vực thẩm mỹ được tốt nghiệp tại nước ngoài, 100% có chứng chỉ quốc tế.

Cấp chứng chỉ quốc tế:

Các học viên đã được cấp chứng chỉ quốc tế. Chứng chỉ có giá trị sử dụng trong và ngoài nước.