Trung Học Canada

Canadian College

là trường cao đẳng tư thục được thành lập từ năm 1991 tại trung tâm thành phố Vancouver

Columbia College

Là trường cao đẳng tư thục được thành lập năm 1936, tọa lạc tại trung tâm thành phố